۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند
شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص

” با عرض سلام و احترام حضور همراهان ارجمند موسسه حقوقی مانا ثبت “.
” تیم پژوهشی مانا ثبت ” در نظر دارد در این مقاله مطالبی در خصوص تفاوت های موجود میان شرکت سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود برای شما عزیزان ارائه نماید .
امید است با مطالعه آن به اطلاعات مورد نیاز خویش در این باره دست یافته و ابهامات ایجاد شده در این حوزه رفع گردد .
لازم است قبل از بیان تفاوت های موجود توضیحات مختصری در خصوص شرکت سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود و نحوه ی ثبت آنها ارائه گردد .

شرکت سهامی خاص :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که، تمام سرمایه آن در هنگام تاسیس شرکت منحصراَ به وسیله موسسین آن تامین می گردد و بخشی از سرمایه که معادل (۳۵%) از کل آن می باشد در شعب یکی از بانک ها به نام شرکت سپرده گذاری خواهد شد .
در این نوع از شرکت ها مسئولیت سهامداران در قبال بدهی های شرکت محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در آن می باشد به عبارت دیگر مسئولیت صاحبان سهام در شرکت تنها محدود به مبلغ اسمی سهام آن است.

شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص

به گزارش ” تیم پژوهشی مانا ثبت ” خصوصیات شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :
۱٫ سرمایه شرکت به هنگام تاسیس می بایست حداقل یک میلیون ریال باشد.
۲٫ تعداد مدیران می بایست حداقل ۳ نفر باشد .
۳٫ تعداد سهامداران حداقل سه باشد .
۴٫ در شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نمی باشد.
۵٫ سهام شرکت، قابل داد و ستد در بازار بورس نمی باشد و نقل و انتقال سهام شرکت، مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد.
ضمناَ این شرکت ها نمی توانند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمایند.
۶٫ در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام در قبال بدهی های شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.
شایان به ذکر می باشد در تعیین نام برای شرکت سهامی خاص ذکر واژه «خاص» بلافاصله قبل از نام شرکت و یا بعد از آن الزامی می باشد وهمچنین باید این کلمه در کلیه ی نوشتجات شرکت و آگهی ها درج گردد.
تشریفات لازم جهت تاسیس شرکت سهامی خاص عبارتند از :
• امضای اساسنامه .
• تامین وتعهد سرمایه لازم .
• انتخاب مدیران و بازرسان شرکت .

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد :
• تنظیم و تکمیل دو برگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص، و امضاء ذیل اظهارنامه توسط کلیه ی سهامداران .
• ارائه دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه ی سهامداران رسیده باشد.
• ارائه دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
• ارائه دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
• ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی سهامداران و بازرسین که برابربا اصل گردیده باشد .
• ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت ازسوی شعبه بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح گردیده است.
• ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها .

هم اکنون “تیم پژوهشی مانا ثبت” به ارائه مطالب گرد آوری شده در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود و ساز و کار های مربوط به آن وچگونگی ثبت آن خواهد پرداخت .

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور فعالیت در امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

لازم به ذکر می باشد که در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید گردد و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت .

شرایط تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :
۱٫ اعلام رضایت و اهلیت شرکاء :
در قرارداد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود که بین شرکاء امضاء می شود، مانند شرکت های دیگر،رضایت شرکاء باید بدون عیوب مانند اشتباه، اکراه باشد، به عبارت دیگر هر شرکت باید با اراده ی آزاد خود قرارداد شرکت یا شرکتنامه را امضاء کند.

۲٫ اعلام موضوع شرکت و میزان سرمایه :
به هنگام تشکیل شرکت با مسوولیت محدود موضوع شرکت باید در شرکتنامه قید گردد و این موضوع مطابق با قانون بوده و مشروع باشد.همچنین موضوع شرکت باید معلوم و معین باشد
برای سرمایه شرکت حداقلی در قانون پیش بینی نشده تنها اشاره شده که شرکت با مسوولیت محدود زمانی تشکیل می شود که کلیه سرمایه نقدی آن تادیه و سرمایه غیر نقدی هم تقویم و تسلیم باشد و در شرکت نامه قید گردد و شرکا نسبت به قیمت مزبور در مقابل ثالث مسوولیت تضامنی دارند.

۳٫ تعداد شرکاء و سهم الشرکه:
حداقل شرکاء شرکت با مسئولیت محدود ۲ نفر تعیین گردیده ولی قانونگذار حداکثر شرکاء را پیش بینی ننموده است.
۴٫ تعیین نام شرکت و مدت آن :
در نام شرکت باید عبارت ” با مسئولیت محدود ” قید شود، در غیر این صورت شرکت با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص، شرکت تضامنی محسوب می گردد و تابع مقررات آن خواهد بود.
ضمناَ نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد، حال اگر شریک نام خود را به دنبال اسم شرکت قید نماید، در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی خواهد بود.
در مورد مدت شرکت نیز در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاَ شرکاء به هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می نمایند.

مدارک مورد نیاز به منظور ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از:
۱٫ ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران .
۲٫ ارائه فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران .
۳٫ ارائه تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در ۲ برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران .

لازم به ذکر می باشد که اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند.
۴٫ تنظیم و تکمیل شرکت نامه در دو برگ و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه ی سهامداران .
۵٫ ارائه اساسنامه در دو جلد و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه ی سهامداران.
۶٫ تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره در دو نسخه که باید به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
۷٫ اخذ و ارائه ی مجوز در صورت نیاز.
۸٫ ارائه تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن .
۹٫ ارائه معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و همچنین ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن .
۱۰٫ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه ی اعضاء.
۱۱٫ ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

حال که مفاهیم شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود وچگونگی ثبت شرکت آنها آشنا شده اید به بیان تفاوتهای موجود میان شرکت های ذکر شده می پردازیم .
تفاوت های شرکت سهامی خاص با شرکت با مسئولیت محدود به شرح ذیل می باشد :
• در شرکت با مسئولیت محدود تعداد حداقل شرکا دو نفر است در حالیکه در شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر سهامدار نیاز می باشد.
• سرمایه اولیه در شرکت با مسئولیت محدود تنها در اساسنامه قید می گردد و نیازی به افتتاح حساب و واریز وجه در شعب بانک نمی باشد.در صورتی که در شرکت سهامی خاص، سهامداران مکلفند که حداقل ۳۵ % از سرمایه اولیه را به حسابی به نام شرکت تودیع دهند و گواهی مربوطه به هنگام تشکیل شرکت ارائه گردد و ۶۵ % باقیمانده سرمایه در تعهد سهامداران باقی بماند.
• انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
• مدت مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود محدودیتی ندارد و اعضای شرکت می توانند مدت محدود یا نامحدود برای مدیران در نظر بگیرند اما در شرکت های سهامی خاص مدیران حداکثر به مدت دو سال انتخاب می شوند.
• اعضای هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود ملزم به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار نیستند اما انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی است .
• مدیران شرکت با مسئولیت محدود را می توان از بین شرکاء یا خارج از آن ها انتخاب نمود اما در شرکت سهامی خاص مدیران باید حتماَ از میان سهامداران شرکت انتخاب شوند و یا بعد از انتخاب تعداد و سهام وثیقه ای که در اساسنامه معین شده است را تهیه و به صندوق شرکت تسلیم نمایند.
• تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود شرایط مشکل تری دارد ، اما برای تشکیل مجامع عمومی شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
• واگذاری سهام در شرکت های با مسئولیت محدود با توافق سه چهارم شرکا و پس از ثبت در دفتر خانه اسناد رسمی انجام می شود اما این امر در شرکت سهامی خاص به شکل نقل و انتقال عادی سهام انجام می گیرد.
• حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

• سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشد.
• نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود از طریق تنها تشکیل مجمع قابل انجام می باشد ولی در شرکت سهامی خاص برای نقل و انتقال سهام ابتدا واگذار کنندگان سهام و گیرندگان سهام به اداره دارایی مربوط به حوزه مالیاتی مربوط به شرکت مراجعه می کنند و پس از اخذ گواهی ۴%مالیات نقل و انتقال سهام از طریق تشکیل مجتمع به همراه گواهی نقل و انتقال اخذ شده از دارایی کار خود را به انجام می رسانند.
• در صورتی که بخشی از شرکت را آورده های غیر نقدی تشکیل دهد تقویم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت خواهد گرفت و مسئولیت صحت برآورد به عهده شرکا خواهد بود اما در شرکت های سهامی خاص تقویم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام خواهد گرفت.

• تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد .شرکاء در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
“موسسه حقوقی مانا ثبت ” پیشگام در زمینه ثبت شرکت ،ثبت برند،اخذ ایزو ،اخذ رتبه و… با در اختیار داشتن کادری متخصص و مجرب آماده خدمت رسانی به هم میهنان عزیز می باشد .

شماره تماس:
۰۲۱۴۴۳۸۸۰۵۲
۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰

پاسخ بدهید