۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند
ثبت نمایندگی

ثبت نمایندگی

امیدواریم با توضیحات ارائه شده با مفهوم شعبه و ثبت نمایندگی و وجوه تمایز آن دو آشنا شده باشید .
حال به موضوع چگونگی ثبت شعبه شرکت و نمایندگی خواهیم پرداخت .
ثبت شعبه شرکت :
هر شرکت بنا به مفاد اساسنامه تنظیم شده جهت تاسیس ، می تواند نسبت به تاسیس شعبه و یا شعباتی اقدام نماید .
چنان چه ثبت شعبه در اساسنامه شرکت قید شده باشد همراه با تاسیس شرکت اصلی ، شعبه یا شعبات نیز تاسیس می گردند .
اما در صورتی که تصمیم به تاسیس شعبه پس از به ثبت رسیدن شرکت مادر انجام پذیرد تغییر در اساسنامه تلقی شده و باید به مرحله تایید مجمع عمومی فوق العاده شرکت رسیده و مرجع ثبت شرکت اصلی از آن مطلع گشته و پس از ثبت، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی شرکت آگهی گردد .
بر اساس توضیحات فوق هر شرکت اجازه تاسیس شعبه در داخل و یا خارج از کشور را دارد .

ثبت نمایندگی
ثبت نمایندگی

مدارک لازم و مراحلی که به منظور ثبت شعبه شرکت در داخل کشور می بایست طی شود عبارت است از :
• ارائه تصاویر مدارک شناسایی اعضای هیئت مدیره و مدیر شعبه مورد نظر.
• ارائه صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت متقاضی.
نکته : در صورتی که اجازه تاسیس شعبه در اساسنامه به هیئت مدیره داده شده باشد ،صورتجلسه مذکور توسط هیئت مدیره شرکت تنظیم و ارائه می گردد.
• تسلیم صورتجلسه مذکور به حوزه مربوطه اداره ثبت شرکت ، به انضمام یک نسخه اساسنامه شرکت همراه با آخرین اصلاحات انجام گرفته .
• پرداخت هزینه ثبت شعبه توسط متقاضی
• بررسی صورتجلسه ارائه شده توسط کارشناسان مربوطه
• تایید کارشناسان (در صورت عدم وجود ایراد درصورت جلسه)
• ثبت تاسیس شعبه در دفاتراداره ثبت
• آگهی تاسیس شعبه در روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار.

شایان به ذکر می باشد که ؛ مراحل مذکور میبایست در حوزه فعالیتی شرکت مربوطه انجام پذیرد.
چنان چه شرکتی متقاضی ثبت شعبه ای در محلی غیر از محل احداث شعبه اصلی باشد ملزم به انجام اقدامات زیر می باشد :

• ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده (در صورتی که تاسیس شعبه در اساسنامه قید شده باشد ، صورتجلسه توسط هیئت مدیره شرکت تنظیم می گردد.)
• ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت به انضمام آگهی ثبت شعبه.
• آگهی ثبت شعبه در روزنامه ها ی رسمی و کثیر الانتشار شرکت.

ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران :
به گزارش تیم پژوهشی مانا ثبت ؛ هر شرکت خارجی که متقاضی ثبت شعبه در کشور ایران است در وهله اول میبایست ، در کشور متبوع خود به عنوان شرکتی قانونی شناخته شده و در واقع در آن کشور تشکیل شده و به ثبت رسیده باشد .
درغیر این صورت ، مطابق با مقررات و ضوابط حاکم بر کشور، متخلف محسوب گشته و اجازه هیچ گونه فعالیت اقتصادی ، تجاری ، مالی و … به آن داده نخواهد شد .

نکته قابل ذکر این است که ، اثبات این موضوع و ارائه اسناد معتبر که گواهی صحت این امر باشد ، بر عهده متقاضی ثبت نمایندگی می باشد .
این امر از طریق ارائه مدارکی از سوی مراجع قانونی و ذی صلاح کشور متبوع شرکت متقاضی ثبت شعبه که به تایید و تصدیق مقامات کنسولگری ایران در آن کشور می رسد احراز می گردد .

شایان به ذکر است که تنها ، شرکت هایی مجاز به تاسیس شعبه یا نمایندگی در کشور ایران می باشند که شرکت های ایرانی نیز متقابلا مجوز ثبت شعبه وانجام فعالیت در کشور متبوع آنها را داشته باشند .

شرکت های فوق الذکر با رعایت مقررات و ضوابط مشخص شده در زمینه های ذیل مجاز به فعالیت از طریق ثبت شعبه و ثبت نمایندگی درکشور ایران خواهند بود :
• ارائه خدمات پس از فروش کالا یا خدمات شرکت خارجی.
• انجام عملیات اجرایی قرارداد هایی که فی ما بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می گردد .
• بررسی دقیق ، کارشناسانه و ایجاد زمینه مناسب برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در کشور.
• همکاری مناسب با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی جهت انجام فعالیت در کشورهای دیگر.
• افزایش میزان صادرات غیر نفتی کشور ایران.
• ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری های در دست به وسیله شرکت خارجی.
• انجام فعالیت های مجاز که تاییدیه آن به واسطه دستگاه های دولتی صادر می گردد.
از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا ، خدمات بانکی ، بازاریابی و غیره .

نکته مهم در این خصوص این است که ، شعبه ثبت شده در کشور ایران مستقیما موضوع و فعالیت شرکت اصلی را در محل انجام می دهد و تمام مسئولیت آن ، بر عهده شرکت اصلی می باشد که در صورت لزوم پاسخگو خواهد بود .
فعالیت تمامی شرکت ها و موسسات داخلی به ثبت رسیده در کشور ، به واسطه مراجع ذی ربط کنترل می گردد و در صورت بروز هر گونه تخلف با آنها برخورد قانونی می شود و شرکت نسبت به آن پاسخگو خواهد بود .
شرکت های خارجی که شعبه یا شعباتی فعال در کشور دارند نیز مشمول این قانون شده و ملزم به انجام فعالیت در حوزه کاری خود منطبق با چارچوب تعیین شده در کشور می باشند و کلیه اقدامات انجام گرفته به وسیله آنان توسط مراجع و سازمان های مسئول کنترل می گردد .

مدارک لازم جهت ثبت شعبه خارجی شرکت به شرح ذیل می باشد :
• ارائه کد فراگیر ملی ( اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که به عنوان مدیر شعبه تعیین می گردند ملزم به ارسال تصویر درخواست کد فراگیر ملی که از طریق وب سایت سازمان امور مالیاتی به نشانی “www.tax.gov.ir ” قابل پیگیری بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی می باشد ، اقدام نمایند .)
• ارائه درخواست کتبی از سوی شرکت اصلی.
• ارائه اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و همچنین اختیارنامه نماینده یا نمایندگان شرکت خارجی.
• تنظیم و ارائه یک نسخه از ترجمه تمامی مدارک فوق که به بوسیله مترجمان رسمی ترجمه شده و به تایید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی ) قوه قضائیه رسیده باشد .
• گزارش توجیهی مدیر شعبه در ایران که باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱) اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت.
۲) تبیین و توضیح دلایل و ضرورت تاسیس شعبه در ایران.
۳) برآورد نیروی انسانی داخلی و خارجی مورد نیاز.
۴) نحوه تامین وجوه ارزی مورد نیاز جهت اداره امور شعبه.
• ارائه تعهدنامه توقف فعالیت ، در صورت تشخیص مراجع ذی صلاح ولغو مجوز (شعبه موظف به لغو و انحلال شعبه ظرف مدت زمان مشخص که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می گردد ، می باشد . )
• تصویر مصدق گذرنامه به انضمام ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد .
• چنان چه شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه معرفی گردد ، ارائه مدارک لازم جهت ثبت شرکت ضروری می باشد .
• ارائه آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت
اصل کلیه مدارک قابل ارائه باید به تایید سفارت ، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور برسد .

ثبت نمایندگی شرکت :
امروزه بسیاری از شرکتهای تجاری ، تولیدی ، خدماتی و … به منظور ارتقای سطح فعالیت های خود وبا هدف تعامل سازنده تر ویا فروش بیشتر، اقدام به اعطای نمایندگی می کنند ؛ این عمل در مورد ثبت نمایندگی حقیقی و حقوقی انجام می پذیرد .
البته اکثر شرکت ها مایل به همکاری با اشخاص حقوقی هستند چرا که این افراد معتبر تر بوده و وجه قانونی داشته و قابل اعتماد تر هستند .
همانطور که قبلا گفته شد شرکت هایی مجاز به دادن مجوز ثبت نمایندگی می باشند که دارای تضمین قانونی باشند به عبارت بهتر به ثبت رسیده باشند و در راستای ضوابط تعیین شده فعالیت نمایند .
این نکته چه در مورد شرکت های ایرانی و چه شرکت های خارجی صادق است .
مدارک لازم جهت اخذ و ثبت نمایندگی شرکت خارجی توسط شخص حقیقی به شرح زیر می باشد :
• تکمیل فرم تعیین نام و پرداخت هزینه توسط متقاضی جهت تعیین نام.
• ارائه قرارداد نامه با شرکت خارجی جهت اخذ نمایندگی.
• ارائه مدارک شناسایی متقاضی (کپی شناسنامه به همراه کارت ملی و نشای دقیق اقامتگاه قانونی شخص حقیقی متقاضی .)
• آدرس محل سکونت نماینده و محل در نظر گرفته شده جهت تاسیس نمایندگی.
• ارائه مدارکی دال بر سوابق کاری نماینده متقاضی در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد منعقده با شرکت مورد نظر.
• ارائه اساسنامه شرکت خارجی ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی صلاح .
• ارائه گزارش فعالیت های شرکت خارجی و تشریح دلایل و ضروریت های اخذ نمایندگی.
• تقدیم آخرین گزارش مالی ثبت شده از سوی شرکت خارجی طرف قرارداد.
• ارائه نامه تصدیق ثبت شرکت خارجی
• ارائه اختیار نامه نماینده یا نمایندگان عمده شرکت خارجی به لحاظ ثبت نمایندگی

مدارک لازم جهت اخذ و ثبت نماینگی شرکت خارجی توسط شخص حقوقی عبارتند از :
۱٫ پرداخت هزینه تعیین نام نمایندگی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط متقاضی.
۲٫ ارائه فرم تکمیل شده تعیین نام برای ثبت نمایندگی
۳٫ ارئه قرارداد نامه نمایندگی با شرکت خارجی جهت ثبت نمایندگی
۴٫ ارائه اساسنامه شرکت متقاضی ثبت نماینگی.
۵٫ ارائه روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت.
۶٫ ارائه روزنامه رسمی منتشره که حاوی آگهی آخرین تغییرات شرکت (علی الخصوص تحولات مربوط به مدیران .)
۷٫ ارائه سوابق فعالیت شخص حقوقی متقاضی ثبت نمایندگی در زمینه امور پیش بینی شده شرکت خارجی طرف قرارداد.
۸٫ ارائه اساسنامه شرکت خارجی منعقد کننده قرارداد با متقاضی نمایندگی و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط.
۹٫ ارائه گزارش زمینه فعالیت های شرکت خارجی و تبیین دلایل و ضرورت های دریافت ثبت نمایندگی.
۱۰٫ ارائه آخرین گزارش مالی شرکت خارجی  جهت ثبت نمایندگی
۱۱٫ ارائه اظهارنامه ثبت نمایندگی شرکت خارجی.
۱۲٫ ارائه گزارش ثبت شرکت خارجی به جهت ثبت نمایندگی
شایان به ذکر است ، کلیه اسناد و مدارک ارائه شده توسط شرکت خارجی ، پس از تایید سازمان ثبت شرکت ها و وزارت امور خارجه آن کشور، توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و بعد از تایید اداره فنی دادگستری ، اصل و کپی آن ، به سازمان ثبت شرکتها ارائه می گردد .
با سپاس فراوان از همراهی کاربران عزیز که با حضور پر رنگ خود ما را به سوی ارائه خدمات بهترسوق می دهند .
” شرکت حقوقی مانا ثبت ” با در اختیار داشتن کادری مجرب آماده خدمت رسانی به هم میهنان گرامی در زمینه های ثبت شعبه،ثبت نمایندگی ،ثبت شرکت، اخذ رتبه، ثبت برند ، ثبت اختراع و غیره می باشد .
” در پناه خداوند منان”
” کاری از تیم پژوهشی مانا ثبت. “

پاسخ بدهید