۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند
نقل و انتقال برند

نقل و انتقال برند

(نقل و انتقال برند)در مقالات گذشته در خصوص برند (علامت تجاری ) و چگونگی ثبت و مراحلی که باید افراد به منظوردست یابی به آن طی نمایند و مدارک قابل ارائه وهمچنین مزایای ثبت برند و بهره برداری از آن مطالبی ارئه شده است .
” تیم پژوهشی مانا ثبت ” در نظر دارد دراین مقاله در خصوص مزیت دیگر ثبت برند که امکان انتقال آن به غیر می باشد و این امر به واسطه سند رسمی صلح انجام می پذیرد مطالبی ارائه نماید .
بسیاری از افراد با ثبت برند مخصوص خود به واسطه مراجع قانونی و رسمی در زمینه های تجاری ،خدماتی ،صنعتی وغیره به فعالیت می پردازند و در چرخه اقتصادی کشور مشارکت دارند .
در واقع این گونه می توان گفت که دارا بودن علامت تجاری که در انحصار فرد یا افراد می باشد نوعی امتیاز برای وی محسوب می گردد که به خودی خود دارای ارزش و اعتبار بوده و می توان آن را جزء اموال فرد به شمار آورد .
بنابراین افراد می توانند با توجه به تصمیمات و شریطی که در آن قرار می گیرند به انتقال علامت تجاری انحصاری خویش به شخص دیگر اقدام نموده و تمام برند یا جزئی از آن را به فروش رسانند .

نقل و انتقال برند
نقل و انتقال برند

در کشور عزیزمان ایران امکان انتقال علامت تجاری به شخص ثانی که مالک اولیه برند نمی باشد نیز در صورت استفاده از مجوز و حق کسب و کار همراه با مکان کسب و با رعایت اصول و ضوابط قانونی امکان پذیر می باشد .
انواع نقل و انتقال برند به واسطه سند رسمی صلح به شرح ذیل می باشد :
الف .نقل و انتقال برند یا علامت تجاری به صورت قراردادی ( ارادی – اختیاری ) .
ب . نقل و انتقال برند یا علامت تجاری به صورت غیر قراردادی (غیر ارادی – جبری – قهری) .

الف .انتقال قراردادی علامت تجاری : در این نوع قرارداد مالک علامت تجاری (مالک حقیقی – مالک حقوقی ) بر اساس تنظیم قراردادی مالکیت خود را به دیگری انتقال می دهد .
ب . انتقال غیر قراردادی علامت تجاری : این نوع انتقال به دلایل مختلفی انجام می پذیرد مانند : وراثت ،حراج ،مزایده و غیره … .
معروفترین نوع انتقال قهری مربوط به موضوع وراثت می باشد.
هنگامی که مالک برند فوت می کند وراث می توانند با رعایت مقررات قانونی اقدام به انتقال برند به شخص دیگر نمایند .
تمامی مراحل جهت انجام این گونه نقل و انتقال برند مانند انتقال علامت تجاری به شکل قراردادی می باشد با این تفاوت که در آن احتیاجی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند صلح نمی باشد بلکه تنها ارائه برگه اصل گواهی ثبت علامت و برگه انحصار وراثت که در آن سهم الارث هر یک از وراث کاملاً مشخص شده است مدارک قابل قبول و قانونی جهت نقل و انتقال برند خواهد بود .

از انواع دیگر نقل و انتقال برند تجاری می توان به انتقال کلی و انتقال جزئی علامت تجاری اشاره نمود .
در نقل و انتقال برند بطور کلی مالک برند تجاری تمام امتیازات مربوط به برند اختصاصی خود را به غیر واگذار می نماید .
اما در انتقال جزئی برند تجاری این امکان برای مالک برند وجود دارد که در صورت تمایل می تواند تنها بخشی از علامت تجاری ،طبقات و یا امتیازات اختصاص یافته به آن را منتقل نماید.
در این نوع از انتقال برند تجاری مالک می تواند مقدار و بخش هایی از خدماتی که مایل به انتقال آن می باشد را تعیین نماید . همچنین فرد انتقال دهنده برند در تعیین منطقه و یا شهری که علامت تجاری در آن به فعالیت خواهد پرداخت مختار می باشد.

مراحل و شرایط نقل و انتقال برند(علامت تجاری)به شرح ذیل می باشد :

اولین و مهمترین شرط نقل و انتقال برند اعلام رضایت مالک اولیه برند که علامت تجاری به نام وی ثبت شده و در انحصارش بوده است می باشد .
به منظور انتقال علامت تجاری (برند) می بایست در ابتدا به یکی از دفاتر رسمی ثبت اسناد مراجعه نموده و نسبت به تنظیم سند رسمی صلح اقدامات مقتضی صورت پذیرد . پس از تنظیم سند و امضاء طرفین به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه نموده و ضمن ارائه مدارکی که در بند های بعدی به آنها اشاره خواهد شد درخواست کتبی نقل و انتقال برند یا علامت تجاری جهت ثبت در دفتر اداره مالکیت صنعتی نیز ارائه گردد تا بدین وسیله انتقال علامت تجاری به ثبت رسیده و سپس در روزنامه های رسمی آگهی گردد .

پس ازانتشار آگهی انتقال علامت تجاری در روزنامه های رسمی نقل و انتقال برند عملاً انجام گرفته است و مالک جدید رسماً و به صورت قانونی مالک برند شناخته خواهد شد .
به گزارش ” تیم پژوهشی مانا ثبت ” مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند برای اشخاص حقیقی به شرح ذیل می باشد :

• ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مالک سابق (فروشنده برند) .
• ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی مالک جدید (خریدار برند) .
• ارائه سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند .
• ارائه اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند .
• ارائه رسید پرداخت هزینه های نقل و انتقال برند یا علامت تجاری .
• ارائه مدارک دال بررشته فعالیت مالک جدید برند .
• ارائه آدرس اقامتگاه و تابعیت مالک جدید علامت تجاری.
• ارائه آدرس محل اقامت مالک سابق برند .
• ارائه شماره اظهارنامه، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی .
• گواهی انحصار وراثت (اگر نقل و انتقال جبری یا قهری باشد) .

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال برند یا علامت تجاری برای اشخاص حقوقی عبارتند از:

• ارائه شناسنامه و کارت ملی اعضای هیئت مدیره (دارندگان حق امضاء ) .
• ارائه اسکن روزنامه آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره ( دارندگان حق امضاء) .
• ارائه سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه‌های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند .
• ارائه اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول، روزنامه آگهی رسمی و گواهی ثبت برند تجاری .
• ارائه رسید پرداخت هزینه های نقل و انتقال برند تجاری .
• ارائه درخواست کتبی جهت ثبت نقل و انتقال برند تجاری .

شایان به ذکر می باشد که در درخواست کتبی برای ثبت نقل وانتقال برند یا علامت تجاری می بایست نکات ذیل صریحاَ قید گردد :
 ذکر شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران .
 ذکر اسم ، نشانی و تابعیت منتقل الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی (در صورت انتخاب وکیل قانونی).
 ذکراسامی کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن ها انتقال یافته است (در مواقعی که انتقال جزئی صورت گرفته باشد) .
 پیوست نمودن سند انتقال و وکالتنامه (در صورت اختیار نمودن نماینده قانونی) وهمچنین تصدیق ثبت علامت در ایران به اظهارنامه ارائه شده .( تصدیق پس از بررسی و ظهرنویسی بنام مالک جدید به صاحب آن مسترد خواهد شد) .
نکته قابل توجه این است که در صورت انتقال، اعطا، اجازه بهره برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد بهره برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد اصل یا رونوشت و صدق سند مربوطه که در آن شماره تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تایید نمایندگی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد دلیلی برای ثبت هرگونه تغییرات انجام گرفته در ایران خواهد بود.

همراهان گرامی ضمن قدردانی از حضور دلگرم کننده شما چنانچه تصمیم به خرید برند ، ثبت برند ، ثبت اختراع، اخذ ایزو،اخذ رتبه و غیره دارید می توانید از طریق تماس با ما به اهداف خود دست یابید.
” موسسه حقوقی مانا ثبت ” با کادری مجرب و پشتوانه ای از تجربه آماده خدمت رسانی ومشاوره به شما عزیزان می باشد .
“کاری از تیم پژوهشی مانا ثبت” .

شماره تماس:
۰۲۱۴۴۳۸۸۰۵۲
۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰

پاسخ بدهید