۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند

دسته بندی:

تعیین هيات مديره و بازرسین
تعیین هیئت مدیره
تعیین هیئت مدیره و بازرسین در یک شرکت و ضرورت آن در این مطلب  از مانا ثبت قصد دارم شما را با مفاهیم ضروری در تعیین هیئت مدیره و بازرسین یک شرکت آشنا کنم و قوانین و مقرراتی که در این حوزه وجود دارند را به طرز موشکافانه ای مورد کنکاش قرار دهم. تعیین هیئت...
بیشتر بخوانید