۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند

دسته بندی:

ثبت طرح صنعتی
ثبت طرح صنعتی و اهمیت مالکیت معنوی ثبت طرح صنعتی ، امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت بین تولید کنندگان شاهد گسترش بازه ی انتخاب بشر در همه ی زمینه ها می باشیم. واقعیت این می باشد که ؛ دیگرهمچون گذشته ، حوزه ی انتخاب بشر محدود به یک نوع و یک سلیقه نمی...
بیشتر بخوانید