۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند

دسته بندی:

انبوه سازان
در این مقاله تیم پژوهشی مانا ثبت کوشش می نماید تا شما بزرگواران را با مفهوم اخذ رتبه برای شرکت های انبوه ساز مسکن و ساختمان آشنا سازد و موضوعاتی همچون ؛ دلایل و مزایای اخذ رتبه یا گرید، روند قانونی اخذ رتبه یا گرید و مدارک مورد نیاز برای اخذ رتبه یا گرید انبوه...
بیشتر بخوانید