۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
     ۰۹۱۲۵۴۵۳۱۵۰_۴۴۳۸۸۰۵۲ شنبه الی پنچ شنبه ساعت ۹ الی ۱۷تهران فلکه اول صادقیه مجتمع تجاری اداری پردیس طبقه ۳ واحد ۳
ثبت شرکت
اخذ رتبه
ثبت برند

دسته بندی:

مشاوران
اخذ رتبه جهت شرکت های مشاور در مقالات قبلی ماناثبت به بررسی موضوع اخذ رتبه یا گرید برای شرکت های پیمانکاری پرداختیم که خوشبختانه با استقبال قابل توجهی از جانب شما همراهان ماناثبت مواجهه شده است. همین استقبال دلگرم کننده ،سبب شده است تا در این جلسه تصمیم به پرداختن به موضوع رتبه بندی شرکت...
بیشتر بخوانید